เลือกตั้งผู้ว่า กทม. 56

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in บทความ

     ผู้เขียนเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงใกล้เลือกวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร  จริงๆ ก่อนนั้น ผู้เขียนไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้ง แต่หลังจากเดินทางออกจาสนามบิน เริ่มสังเกตสองข้างทางเต็มไปด้วยป้ายหาเสียงของผู้รับสมัครการเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพคนใหม่ พร้อมกับป้ายเสนอนโยบายทั้งเก่าและใหม่  ตามนโยบายของพรรคตนเองหรือของตนเองที่จะมอบความหวังให้กับผู้เลือกตั้ง

     หลังจากที่ผู้เขียนพักที่กรุงเทพได้สองสามวัน ไม่ถึงสามคืนด้วยซ้ำ ก็ถึงวันเลือกตั้ง นั่นก็คือวันที่ 3 มีนาคม 2556 ผู้เขียนเห็นนักศึกษา คนทำงานหลายคนทยอยเข้าสู่สถานที่หรือหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้เคียงที่พักของตนเองที่ชุด  โดยมากหน่อยเลือกตั้งจะอยู่ในสถานที่ราชการ  เช่น โรงเรียน เป็นต้น  แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัด  เลือกตั้งผู้ว่า ก็คงต้องใช้วัดด้วยเป็นสถานที่เลือกตั้ง

     เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของคนกรุงเทพมหานคร  และกรุงเทพก็อยู่ในประเทศไทย  ผู้เขียนจึงขอนำช่วงเวลาที่สำกคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้ มาบันทึกไว้ในเวลาประเทศไทย.com  ให้รู้ว่า วันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหาคร ในปี 2556 นั้น ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม 2556  ผู้เขียนขอนำข้อมูลเกี่ยวกับผู้ว่ามาให้เราได้อ่านสักเล็กน้อย

     ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 10 ซึ่งมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556 หลังจากการลาออกก่อนหมดวาระของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีกำหนดเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 25 มกราคม ปีเดียวกัน

   ในกรณีที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรดำรงตำแหน่งจนครบวาระในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ภายใน 45 วัน แต่หากลาออกก่อนครบวาระ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ภายใน 60 วัน

ผู้รับสมัครการรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2556
1นายวิละ อุดม ผู้สมัครอิสระ
2นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ
3ร.อ. เมตตา เต็มชำนาญ ผู้สมัครอิสระ
4นายโสภณ พรโชคชัย ผู้สมัครอิสระ
5นายสมิตร สมิทธินันท์ ผู้สมัครอิสระ
6นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง ผู้สมัครอิสระ
7นายณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ ผู้สมัครอิสระ
8นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล ผู้สมัครอิสระ
9พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ พรรคเพื่อไทย
10นายโฆสิต สุวินิจจิต ผู้สมัครอิสระ
11พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ผู้สมัครอิสระ
12ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ ผู้สมัครอิสระ
13นายวศิน ภิรมย์ ผู้สมัครอิสระ
14นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้สมัครอิสระ
15นายจำรัส อินทุมาร พรรคไทยพอเพียง
16ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร พรรคประชาธิปัตย์
17นายสุหฤท สยามวาลา ผู้สมัครอิสระ
18นางนันท์นภัส โกไศยกานนท์ ผู้สมัครอิสระ
19นายสุขุม วงประสิทธิ พรรคยางพาราไทย
20นายกฤษณ์ สุริยผล ผู้สมัครอิสระ
21นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ ผู้สมัครอิสระ
22นายศุภชัย เขษมวงศ์ ผู้สมัครอิสระ
23น.ส.รวิวรรณ สุทธิวีรสรรค์ ผู้สมัครอิสระ
24นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ
25พ.ต.อ.ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครอิสระ

Pin It