ชมเขื่อนน้ำอูน

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in บทความ

    วันนี้ ตามเวลาในประเทศไทย ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ร้อนอีกแล้ว ร้อนจริงๆ วันนี้จะไปไหนดี  ช่วงเช้าไปทำบุญที่โรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีงานบุญที่เรียกกันว่า บุญประทายเข้าเปลือก  ก็คือชาวบ้านนำข้าวเปลือกมารวมกัน ตามกำลังศรัทธา จากนั้นนำข้าวนั้นไปขายทอดตลาดเพื่อแปลงเป็นสินทรัพย์หรือเงิน เพื่อใช้ในกิจการต่างๆ ของโรงเรียน เช่น สร้างโรงอาหาร หรืออื่นๆ ตามแต่นโยบายของการจัดงาน

     ช่วงบ่ายไม่รู้จะไปไหนดี  เลยนั่งรถไปเที่ยวชมน้ำ ชมเขื่อน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักนัก นั่นคือเขื่อนน้ำอูน  ซึ่งอยู่ใกล้ อ.พังโคน  จ.สกลนคร

     เขื่อนน้ำอูน เป็นเขื่อนดินซึ่งกั้นแม่น้ำอูน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 54 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 ตัวเขื่อนสร้างเสร็จ พ.ศ. 2517 งานระบบส่งน้ำเสร็จ พ.ศ. 2524 ตัวเขื่อนน้ำอูน มีความสูง 29.50 เมตร สันเขื่อนยาว 3,000 เมตร เก็บน้ำได้ถึง 520 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ประโยชน์เพื่อการเพาะปลูกในฤดูฝน 185,800 ไร่ ในฤดูแล้ง 63,000 ไร่และช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำอูน

อีกฝั่งหนึ่งของสันเขื่อนเป็นภูเขา

ชาวบ้านหาปลาในเขื่อนน้ำอูน

มุมนี้ก็สวย  ตัดกับตะวันเวลาบ่าย ที่เขื่อนน้ำอูน

นักท่องเที่ยว จริงๆ ช่วงสงกรานต์คนจะเยอะมาก

แพลอยน้ำ ที่เขื่อนน้ำอูน อ.พังโคน จ.สกลนคร

Pin It