ภาพสงกรานต์ 2556 เริ่มที่ครอบครัวก่อน

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in บทความ

ภาพจัดงานสงกรานต์แบบบ้านๆ  แบบอบอุ่นภายในครอบครัว  นี่เป็นการจัดงานสงกรานต์ในระดับสถานบันครอบครัว  เป็นการจัดงานแบบรักษาวัฒนธรรมแบบไทยๆ แบบมีความกตัญญุูรู้คุณต่อผู้หลักผู้ใหญ่  สอดคล้องกับวันแห่งครอบครัวไทย หรือผู้สูงอายุ   เป็นวันที่เยาวชนหนุ่มสาว  หรือลูกๆ หลานๆ ควรหันมาให้ความสำคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่  ผู้อาวุโสในครอบครัว มีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้น

 

ในภาพข้างบน มีการจัดโต๊ะหมู่บูชา จัดดอกไม้ ประดับตกแต่งดอกไม้บูชาพระ โดยมากเน้นดอกไม้ที่อยู่ตามธรรมชาติ  หรือตามท้องถิ่น  เช่น ดอกคูณ เป็นต้น

 

ช่วยกันจัดธงหลากสีประดับแตกแต่งบ้านและในบริเวณ

โดยมากใช้ ๗ สี  เพราะถือคติตามนางสงกรานต์ทั้ง ๗

 

สรงน้ำพระพุทธรูปก่อน  ตามด้วยรดน้ำ ดำหัวผู้อาวุโส

 

ท้องฟ้าวันสงกรานต์ 2556 ที่วังน้ำเขียว

Pin It