อยู่เมืองไทย ไปเที่ยวชมวัด

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in บทความ

อยู่เมืองไทย เที่ยวเมืองไทย ทำบุญแบบไทย ๆ  ต้องเข้าวัดทำบุญ   วันนี้ บอกวันที่สักหน่อยกลัวลืม  วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ผู้เขียนเข้าไปหาเดินซื้อรองเท้าเพื่อนำไปถวายพระที่อเมริกา  เป็นร้องเท้าหนังซึ่งหาซื้อได้แถวเสาชิงเช้า  ราคาเอาเรื่องเหมือนกัน  ๘๐๐ บาท แม่ค้าลดให้เหลือ ๗๘๐ บาท   แต่ก็ต้องซื้อ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมวัดสุทัศน์เทพวราราม ราชวรมหาวิหาร  ซึ่งเป็นพระอารามหลวงอันดับต้นๆ ของเมืองไทยเรา

ในวันที่ผู้เขียนเข้าไป ในพระอุโบสถการสวดมนต์  และแสดงธรรมด้วย ผู้เขียนจึงถ่ายภาพรอบนอกมาให้ชม

พระพุทธรูปหรือพระอสีติมหาสาวก ไม่แน่ใจ รายล้อมพระอุโบสถ

วัดหารคต รอบพระอุโบสถวัดสุทัศน์

ด้านหน้าพระอุโบสถ วัดสุทัศน์

พระอุโบสถวัดสุทัศน์  อีกด้านหนึ่ง

Pin It