เดินทางกับไทย นั่งเครื่อง 3 ลำ 2 stop

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in บทความ

ผู้เขียนออกเดินทางบินกลับถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ในเวลาประเทศไทยคือ 23.55 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร  ผู้เขียนเดินทางใช้บริการสายการบิน DELTA มาจากรัฐ Oklahoma โดยขึ้นเครื่องที่ สนามบิน Oklahoma city (OKC)  มาต่อเครื่องที่ Detroit Metropolitan Airport (DTW) เพื่อออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา  ก่อนขึ้นเครื่องออกจากประเทศสหรัฐ  ผู้เขียนถูกเจ้าหน้าที่ถามว่านำเงินออกนอกประเทศเท่าไหร่  และเพิ่งรู้ว่าถ้าเรานำเงินออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเกิน 10000 $ ต้องแจ้งใหืรัฐบาลทราบ  จะเป็นเงินสด  หรือส่งแบบไปรษณีย์ก็ตาม  เมื่อขึ้นเครื่องแล้วสายการบินของ delta พาผู้เขียนมาที่ Narita Airport (NRT) แห่งกรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น

    มาที่นี่เริ่มได้เห็นคนไทยเพิ่มมากขึ้นแล้ว สิ่งที่ไม่เป็นไปตามตั๋วโดยสารก็คือ ตามตัวบอกว่าขึ้นเครื่องที่ Gate 22 แต่พอมาถึงสนามบินเปลี่ยนเป็น Gate 23 ถึงไม่ไกลกันมาก  แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลง  ฉะนั้น ผู้เขียนจึงขอแนะนำว่า เมื่อท่านเดินทางถึงสามบินนั้นๆ ให้ท่านเช็คสถานะที่สนามบินด้วย เพราะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ  ผู้เขียนมีภาพที่สนามบิน Narita มาฝากเล็กน้อย ดูกันเล่นๆ ได้

ก่อนนำเครื่องลงที่ Narita

 

ดูพระอาทิตย์ตกดิน รอขึ้นเครื่องกลีบประเทศไทย ที่ Narita

Pin It