ปฏิทินวันพระธรรมยุต 2559 หรือ ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ 2559

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันพระ

ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ ปี ๒๕๕๙ ทางวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน ท่านผู้ใดประสงค์จะนำไปพิมพ์ถวายครูบาอาจารย์ตามวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะวัดป่า วัดธรรมยุต กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อนำไปพิมพ์แจกตามอัธยาศัย ได้ที่ลิงค์นี้ :-
 
http://www.doisaengdham.org/ปักข์ปาฏิโมกข์.html
 
(ที่มา หรือผู้จัดทำปรากฎในเอกสารแล้ว)

Pin It