ปฏิทินวันพระ 2560

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันพระ

ปฏิทินวันพระ ปี พ.ศ. 2560  ตรงกับปีวอก - ปีระกา  ในรอบปี มี 50 วันพระ

คริสตศักราช 2017 , มหาศักราช 1938 - 1939  , รัตนโกสินทร์ศก 235 - 236 
อัฐศก จุลศักราช 1378 ถึง นพศก จุลศักราช 1379 , ปกติสุรทิน ปกติมาส ปกติวาร

 

วันพระในเดือนมกราคม ปี 2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560

 

วันพระในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก ตรงกับวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560เป็นวันมาฆบูชา

แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีวอก ตรงกับวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

 

วันพระในเดือนมีนาคม ปี2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560

แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก ตรงกับวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีวอก ตรงกับวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560

 

วันพระในเดือนเมษายน ปี 2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา ตรงกับวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา ตรงกับวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา ตรงกับวันพุธที่ 19 เมษายน 2560

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีระกา ตรงกับวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

 

วันพระในเดือนพฤษภาคม ปี 2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีระกา ตรงกับวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีระกา ตรงกับวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560เป็นวันวิสาขบูชา

แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีระกา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560เป็นวันอัฏฐมีบูชา

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีระกา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560

 

วันพระในเดือนมิถุนายน ปี 2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา ตรงกับวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560

แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา ตรงกับวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา ตรงกับวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560

 

วันพระในเดือนกรกฎาคม ปี 2560 มี 6 วันพระ

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา ตรงกับวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560  เป็นวันอาสาฬหบูชา

แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560  เป็นวันเข้าพรรษา

แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีระกา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา ตรงกับวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

 

วันพระในเดือนสิงหาคม ปี 2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา ตรงกับวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560

แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา ตรงกับวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีระกา ตรงกับวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา ตรงกับวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

 

วันพระในเดือนกันยายน ปี 2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา ตรงกับวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560

แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา ตรงกับวันพุธที่ 13 กันยายน 2560

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีระกา ตรงกับวันพุธที่ 20 กันยายน 2560

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

 

วันพระในเดือนตุลาคม ปี 2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560  เป็นวันออกพรรษา

แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีระกา ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

 

วันพระในเดือนพฤศจิกายน ปี 2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา ตรงกับวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560  เป็นวันลอยกระทง

แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีระกา ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560

 

วันพระในเดือนธันวาคม ปี 2560 มี 4 วันพระ

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560

แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา ตรงกับวันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560

แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีระกา ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560

ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีระกา ตรงกับวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560

 

Tags: วันพระ ปฏิทินวันพระ วันพระปีนี้ ทำบุญวันพระ

Pin It