วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2560

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันพระ

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2560

วันอาสาฬหบูชา 2560 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8
วันเข้าพรรษา 2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม แรม 15 ค่ำเดือน 8
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา
- กิจกรรมเดินเทียนประทักษิณในวัดประจำหมู่บ้าน หรือสถานที่จัดงาน เช่น ท้องสนามหลวง
- ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
- อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
- กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสามเณรในวัดประจำหมู่บ้านหรือวัดที่อยู่ใกล็ที่สุด
- ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล
- อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ

Pin It