วันพระ ปี 2562

ปฏิทินวันพระ 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันพระ

ปฏิทินวันพระ ปี 2562/2019  ปีจอ-ปีกุน มีวันพระ 49 วัน

ปฏิทินวันพระ ในเดือนมกราคม ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ
วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ
วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ

ปฏิทินวันพระ ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีจอ
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ เป็นวันมาฆบูชา
วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีจอ

ปฏิทินวันพระ ในเดือนมีนาคม ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีจอ
วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีจอ
วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีจอ
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีจอ

ปฏิทินวันพระ ในเดือนเมษายน ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่ (๔) ปีจอ
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน เป็นวันวิสาขบูชา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน เป็นวันอัฏฐมีบูชา

ปฏิทินวันพระ ในเดือนมิถุนายน ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก (๖) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ ในเดือนกรกฎาคม ปี 2562 มีวันพระ 5 วัน
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเจ็ด (๗) ปีกุน
วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน
วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน เป็นวันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน เป็นวันเข้าพรรษา
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด (๘) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ ในเดือนสิงหาคม ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า (๙) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ ในเดือนกันยายน ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ (๑๐) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ ในเดือนตุลาคม ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน เป็นวันออกพรรษา
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน
วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (๑๑) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน เป็นวันลอยกระทง
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง (๑๒) ปีกุน

ปฏิทินวันพระ ในเดือนธันวาคม ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน
วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน
วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน
วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีกุน

 

Pin It