วันพระธรรมยุต 2562

วันพระธรรมยุต 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันพระ

ปฏิทินวันพระธรรมยุต หรือปฏิทินปักขคณนา ที่พระสงฆ์คณะธรรมยุตใช้ในการกำหนดวันลงฟังพระปาฏิโมกข์

ปฏิทินวันพระธรรมยุตข้างบนนี้จะเรียงลำดับ วัน วันที่ เดือน เดือนไทย ข้างขึ้น ข้างแรม

ปักข์ถ้วน ใช้อักษรย่อว่า ป.ถ. ปักข์ขาด ใช้อักษรย่อว่า ป.ข. ปักข์ถ้วนปักข์ขาด

หมายถึงปักข์ในปฏิทินนี้ ปักข์ถ้วน คือนับวันจะเป็นข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ตามนับถึง 15 ค่ำ  ส่วนปักข์ขาดนั้นนับถึง 14 ค่ำ 

ฤดูต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา กำหนดนับอย่างนี้

คิมหันตฤดู กำหนดนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 
วัสสานฤดู กำหนดนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 
เหมันตฤดู กำหนดนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 12 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

Pin It