ค้นหา
ค้นหาเฉพาะ:
ทั้งหมด: 17 ผลการค้นหา

วันสำคัญในเดือน<span class="highlight">กุมภาพันธ์</span> 2562&#160;...

สร้างใน 30 พฤศจิกายน 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีดังต่อไปนี้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ : วันนักประดิษฐ์ /วันเกษตรแห่งชาติ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ : วันทหารผ่านศึก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : วันอาสารักษาดินแดน ...

กำหนดการ งานนมัสการองค์พระธาตุพนม ทุก ๆ ปี

สร้างใน 06 ตุลาคม 2563. Posted in กิจกรรมทั่วไทย

กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2564 เริ่มงาน วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์  หมดงาน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ ปิดงาน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์  ------------------------------------------------------------ ...

ตารางวันหยุดยาว ปี 2563

สร้างใน 24 พฤศจิกายน 2562. Posted in วันหยุดราชการ

วันหยุดยาวปี 2563 วันหยุดต่อเนื่องปี 2563 มาดูว่าสงกรานต์ปี 2563 นี้ หยุดกี่วัน หยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2563 หยุดยาววันมาฆบูชา ปี 2563 หยุด 3 วัน วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา ...

ปฏิทินวันพระ 2563

สร้างใน 24 พฤศจิกายน 2562. Posted in วันพระ

... วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เป็นวันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน   เดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่ 1. วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม (๓) ปีกุน 2. ...

วันหยุดราชการ 2563

สร้างใน 23 พฤศจิกายน 2562. Posted in วันหยุดราชการ

... ปี 2563 เป็นวันขึ้นปีใหม่   วันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 หยุดในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันมาฆบูชา หยุดในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา ...

วันหยุดราชการ 2562

สร้างใน 27 ตุลาคม 2561. Posted in วันหยุดราชการ

... ปี 2562 ในเดือนกุมภาพันธ์ - หยุดวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันมาฆบูชา วันหยุด ปี 2562 ในเดือนเมษายน - หยุดวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เป็นวันจักรี - หยุดวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 ...

ปฏิทินวันพระ 2562

สร้างใน 26 ตุลาคม 2561. Posted in วันพระ

... เป็นวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เป็นวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เป็นวันพระแรม ๘ ค่ำ เดือนยี่ (๒) ปีจอ ปฏิทินวันพระ ในเดือนกุมภาพันธ์ ...

วันมาฆบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม

สร้างใน 06 มกราคม 2561. Posted in กิจกรรมทั่วไทย

... 3  ซึ่งจะอยู่ราว ๆ ต้นเดือนกุมภาพันธ์  แต่ถ้าปีไหน มีอธิกมาส คือแปดสองหน  วันมาฆบูชาก็จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4  ซึ่งจะอยู่ราว ๆ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม   สำหรับปี 2561 นี้  เป็นปีที่มีอธิกมาส ...

ประกาศสงกรานต์ ปี 2561

สร้างใน 13 ธันวาคม 2560. Posted in ประกาศสงกรานต์

... เป็น ปกติสุรทิน (ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน) วันมหาสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2561 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 1 นาที 48 วินาที จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีจอ นางสงกรานต์ ...

วันหยุดราชการ 2560

สร้างใน 02 ธันวาคม 2559. Posted in วันหยุดราชการ

...    วันหยุด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560              วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560  วันมาฆบูชา           วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560  วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา   วันหยุด ในเดือนเมษายน 2560 (วันหยุดทำการของไปรษณีย์ไทยสงกรานต์ ...

ปฏิทินวันพระ 2560

สร้างใน 18 พฤศจิกายน 2559. Posted in วันพระ

... 12 มกราคม 2560 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีวอก ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560   วันพระในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2560 มี 4 วันพระ ...

วันหยุดราชการปี 2559

สร้างใน 02 พฤษภาคม 2559. Posted in วันหยุดราชการ

วันหยุด 2559 เดือนมกราคม    วันศุกร์ที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดธนาคารและราชการ)   วันหยุด 2559 เดือนกุมภาพันธ์    วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา (วันหยุดธนาคารและราชการ) ...

ประเทศไทย

สร้างใน 13 พฤษภาคม 2557. Posted in กิจกรรมทั่วไทย

... 18-34 °Cและมีปริมาณฝนตกเฉลี่ยตลอดปีกว่า 1,500 มิลลิเมตร สำหรับการแบ่งฤดูกาลสามารถแบ่งได้ 3 ฤดูดังนี้ 1. เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนเมษายน เป็นช่วงฤดูร้อน 2. เดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม เป็นช่วงฤดูฝน โดยประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดผ่านจากทะเลจีนใต้และพายุหมุนเขตร้อนจึงทำให้เกิดฝนตก ...

ปฏิทินวันพระ 2557

สร้างใน 04 กุมภาพันธ์ 2557. Posted in วันพระ

... 2557 เดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 8 ค่ำเดือน 3 วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 วันมาฆบูชา วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 3 วันศุกร์ ...

ปฏิทินสุริยคติ

สร้างใน 04 กันยายน 2556. Posted in กิจกรรมทั่วไทย

... 1 ครั้งโดยประมาณ  ก็ปีคือที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันนั่นเอง  เรียกว่าปีที่มีอธิกสุรทิน ปฏิทินสุริยคติ (solar calendar) คือ ปฏิทินที่สอดคล้องกับฤดูกาลและเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ ความยาวนานของปีโดยเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกับปีฤดูกาล ...

ปฏิทินวันพระ 2556

สร้างใน 04 กุมภาพันธ์ 2556. Posted in วันพระ

... 8 ค่ำเดือน 2  วันเสาร์ ที่ 26 มกราคม เป็นวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 2    ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนกุมภาพันธ์ วันอาทิตย์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 2  วันอาทิตย์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ ...

วันหยุดราชการ 2556

สร้างใน 04 กุมภาพันธ์ 2556. Posted in วันหยุดราชการ

วันอังคาร 1 มกราคม 2556 วันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2556 วันมาฆบูชา วันเสาร์ 6 เมษายน 2556 วันจักรี วันจันทร์ 8 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันจักรี วันเสาร์ ...

Pin It