ค้นหา
ค้นหาเฉพาะ:
ทั้งหมด: 21 ผลการค้นหา
Page 1 of 2

<span class="highlight">ปฏิทินวันพระ</span> 2563&#160;...

สร้างใน 24 พฤศจิกายน 2562. Posted in วันพระ

ปฏิทินวันพระปี 2563 ซึ่งวันพระในปี 2563 นี้มี 51 วัน เดือนที่มีวันพระ 5 วัน  มีเดือนมีนาคม, เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม เดือนมกราคม 2563 มีวันพระ 4 วัน ได้แก่ 1. วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม ...

<span class="highlight">ปฏิทินวันพระ</span> 2562&#160;...

สร้างใน 26 ตุลาคม 2561. Posted in วันพระ

ปฏิทินวันพระ ปี 2562/2019  ปีจอ-ปีกุน มีวันพระ 49 วัน ปฏิทินวันพระ ในเดือนมกราคม ปี 2562 มีวันพระ 4 วัน วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เป็นวันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย (๑) ปีจอ วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562 ...

<span class="highlight">ปฏิทินวันพระ</span> 2561&#160;...

สร้างใน 11 ธันวาคม 2560. Posted in วันพระ

ปฏิทินวันพระ ประจำปี 2561/2018  วันพระตลอดทั้งปี 2561  วันพระประจำเดือนในปี 2561 ปีพุทธศักราช 2561 ตรงกับคริสตศักราช 2018 มหาศักราช 1939 - 1940 รัตนโกสินทร์ศก 236 - 237 นพศก จุลศักราช 1379 ถึง สัมฤทธิศก ...

<span class="highlight">ปฏิทินวันพระ</span> 2560&#160;...

สร้างใน 18 พฤศจิกายน 2559. Posted in วันพระ

ปฏิทินวันพระ ปี พ.ศ. 2560  ตรงกับปีวอก - ปีระกา  ในรอบปี มี 50 วันพระ คริสตศักราช 2017 , มหาศักราช 1938 - 1939  , รัตนโกสินทร์ศก 235 - 236  อัฐศก จุลศักราช 1378 ถึง นพศก จุลศักราช 1379 , ...

<span class="highlight">ปฏิทินวันพระ</span>ธรรมยุต 2559 หรือ ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ 2559&#160;...

สร้างใน 03 พฤษภาคม 2559. Posted in วันพระ

ปฏิทินปักข์ปาฏิโมกข์ ปี ๒๕๕๙ ทางวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน อำเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน ท่านผู้ใดประสงค์จะนำไปพิมพ์ถวายครูบาอาจารย์ตามวัดต่าง ๆ โดยเฉพาะวัดป่า ...

<span class="highlight">ปฏิทินวันพระ</span> 2557&#160;...

สร้างใน 04 กุมภาพันธ์ 2557. Posted in วันพระ

... ก็ควรรีบทำ  ถึงจะมีวันพระหลายวันก็ไม่ควรประมาณ ไม่ควรผัดวันพระกันพรุ่ง  มาดูว่าวันพระในปี 2557 มีวันไหนกันบ้าง ปฏิทินวันพระ 2557   ปฏิทินวันพระ 2557 เดือนมกราคม วันพุธ ที่ 8 ...

<span class="highlight">ปฏิทินวันพระ</span> 2556&#160;...

สร้างใน 04 กุมภาพันธ์ 2556. Posted in วันพระ

ปฏิทินวันพระ 2556 ปฏิทินวันพระ 2556 เดือนมกราคม วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม เป็นวันแรม 8 ค่ำเดือน 1  วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม เป็นวันแรม 14 ค่ำเดือน 1 วันเสาร์ ที่ 19 มกราคม เป็นวันขึ้น ...

วันพระธรรมยุต 2562

สร้างใน 06 มีนาคม 2562. Posted in วันพระ

ปฏิทินวันพระธรรมยุต หรือปฏิทินปักขคณนา ที่พระสงฆ์คณะธรรมยุตใช้ในการกำหนดวันลงฟังพระปาฏิโมกข์ ปฏิทินวันพระธรรมยุตข้างบนนี้จะเรียงลำดับ วัน วันที่ เดือน เดือนไทย ข้างขึ้น ข้างแรม ปักข์ถ้วน ...

วันสำคัญในเดือนธันวาคม 2562

สร้างใน 09 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

... วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 1 ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2562    ...

วันสำคัญในเดือนพฤศจิกายน 2562

สร้างใน 09 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

... 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง ปี 2562 3. วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 12 4. วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 12 ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2562  ...

วันสำคัญในเดือนตุลาคม 2562

สร้างใน 09 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

... วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็นวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2562  ...

วันสำคัญในเดือนกันยายน 2562

สร้างใน 07 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

... 2562 เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันสารทไทย ปี 2562  ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2562  ...

วันสำคัญในเดือนสิงหาคม 2562

สร้างใน 07 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

... 29 สิงหาคม 2562 เป็นวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 9 ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2562  ...

วันสำคัญในเดือนกรกฎาคม 2562

สร้างใน 07 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

... 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 8 5. วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2562  ...

วันสำคัญในเดือนมิถุนายน 2562

สร้างใน 01 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

... ค่ำ เดือน 6 2. วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7 3. วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 4. วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 7 ปฏิทินวันพระ ...

วันสำคัญในเดือนพฤษภาคม 2562

สร้างใน 01 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

... 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันวิสาขบูชา ในปี 2562 4. วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันอัฏฐมีบูชา ในปี 2562 ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2562  ...

วันสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

สร้างใน 30 พฤศจิกายน 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

... 3 3. วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา 4. วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2562  ...

Pin It