ค้นหา
ค้นหาเฉพาะ:
ทั้งหมด: 20 ผลการค้นหา

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนธันวาคม 2562&#160;...

สร้างใน 09 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้ 1 ธันวาคม – วันดำรงราชานุภาพ 4 ธันวาคม – วันสิ่งแวดล้อมไทย 5 ธันวาคม – วันพ่อแห่งชาติ ของไทย วันหยุดราชการ 8 ธันวาคม – วันนักศึกษาวิชาทหาร ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนพฤศจิกายน 2562&#160;...

สร้างใน 09 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน พฤศจิกายน 2562 มีดังต่อไปนี้ 9 พฤศจิกายน – วันคนพิการ (เสาร์ที่ 2 ของพฤศจิกายน) 11 พฤศจิกายน - วันลอยกระทง 14 พฤศจิกายน – วันพระบิดาแห่งฝนหลวง 25 พฤศจิกายน – วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า, ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนตุลาคม 2562&#160;...

สร้างใน 09 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน ตุลาคม 2562 มีดังต่อไปนี้ 9 ตุลาคม – วันคล้ายวันสถาปนาการสื่อสารแห่งประเทศไทย, วันไปรษณีย์โลก 13 ตุลาคม - เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนกันยายน 2562&#160;...

สร้างใน 07 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน กันยายน 2562 มีดังต่อไปนี้ วันที่ 1 กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร วันที่ 6 กันยายน : วันทรงดนตรี วันที่ 15 กันยายน : วันศิลป์ พีระศรี วันที่ 16 กันยายน : วันโอโซนโลก ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนสิงหาคม 2562&#160;...

สร้างใน 07 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน สิงหาคม 2562 มีดังต่อไปนี้ วันที่ 4 สิงหาคม : วันสื่อสารแห่งชาติ วันที่ 7 สิงหาคม : วันรพี วันที่ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม : วันฉลิมพระชนมพรรษา ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนกรกฎาคม 2562&#160;...

สร้างใน 07 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน กรกฎาคม 2562 มีดังต่อไปนี้ 1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร 11 กรกฎาคม : วันประชากรโลก 16 กรกฎาคม : เป็นวันอาสาฬหบูชา 17 กรกฎาคม : ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนมิถุนายน 2562&#160;...

สร้างใน 01 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน มิถุนายน 2562 มีดังต่อไปนี้ วันที่ 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 8 มิถุนายน : วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก วันที่ 9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล วันที่ 24 ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนพฤษภาคม 2562&#160;...

สร้างใน 01 ธันวาคม 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน พฤษภาคม 2562 มีดังต่อไปนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ/วันกรรมกรสากล วันที่ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล วันที่ 8 พฤษภาคม : วันกาชาดสากล วันที่ 9 พฤษภาคม ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนเมษายน 2562&#160;...

สร้างใน 30 พฤศจิกายน 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน เมษายน 2562 มีดังต่อไปนี้ วันที่ 1 เมษายน : วันออมสิน วันที่ 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน : วันเลิกทาส วันที่ 2 เมษายน : วันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนมีนาคม 2562&#160;...

สร้างใน 30 พฤศจิกายน 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้ วันที่ 5 มีนาคม : วันนักข่าว/วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ วันที่ 5 มีนาคม : วันคณิตศาสตร์ วันที่ 8 มีนาคม : วันสตรีสากล วันที่ 13 มีนาคม : วันช้างไทย ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562&#160;...

สร้างใน 30 พฤศจิกายน 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีดังต่อไปนี้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ : วันนักประดิษฐ์ /วันเกษตรแห่งชาติ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ : วันทหารผ่านศึก วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : วันอาสารักษาดินแดน ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนมกราคม 2562&#160;...

สร้างใน 29 พฤศจิกายน 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน มกราคม 2562 มีดังต่อไปนี้ วันที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม : วันเด็กแห่งชาติ วันที่ 13 มกราคม : วันการบินแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม ...

<span class="highlight">วันสำคัญ</span>ในเดือนธันวาคม 2561&#160;...

สร้างใน 29 พฤศจิกายน 2561. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

ในเดือนธันวาคม 2561 มีวันสำคัญ หรือวันพิเศษ ดังนี้ 1 ธันวาคม : วันต้านเอดส์โลก วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม : วันดำรงราชานุภาพ 3 ธันวาคม : วันคนพิการสากล 4 ธันวาคม : วันสิ่งแวดล้อมไทย 5 ธันวาคม : วันพ่อแห่งชาติ ...

แบบปฏิทิน 2563/2020

สร้างใน 24 พฤศจิกายน 2562. Posted in แจกปฏิทิน

... word เป็นแบบปฏิทินปีใหม่ที่มีชื่อวัน วันที่ เดือน ปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นปฏิทินที่มีวันพระขึ้นทั้งข้างขึ้นและแรม เป็นปฏิทินที่มีวันสำคัญของไทยและวันสำคัญของสหรัฐอเมริกา แม่แบบปฏิทินนี้สามารถนำไปแก้ไขทำปฏิทินได้ทุกปี ...

วันหยุดราชการ 2562

สร้างใน 27 ตุลาคม 2561. Posted in วันหยุดราชการ

ทุกประเทศจะมีวันหยุดในแต่ละปี  มากบ้าง น้อยบ้าง  แต่สำหรับประเทศไทย นอกจากมีวันหยุดตามปกติคือวันเสาร์-อาทิตย์แล้ว ยังมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นวันสำคัญต่าง ๆ คือ วันมาฆบูชา วันพืชมงคล วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา ...

สารทจีนปีนี้

สร้างใน 23 สิงหาคม 2561. Posted in กิจกรรมทั่วไทย

วันสารทจีนนั้น ว่ากันตามปฏิทินทางจันทรคติแล้ว จะตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ตามปฏิทินแบบจีน เทศกาลสารทจีนถือว่าเป็นวันสำคัญที่เหล่าลูกหลานชาวจีนจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษของตน โดยพิธีเซ่นไหว้  นอกจากนั้น ...

วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา 2560

สร้างใน 03 กรกฎาคม 2560. Posted in วันพระ

วันอาสาฬหบูชา 2560 ตรงกับวันที่ 8 กรกฎาคม ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 วันเข้าพรรษา 2560 ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม แรม 15 ค่ำเดือน 8 กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชา - กิจกรรมเดินเทียนประทักษิณในวัดประจำหมู่บ้าน ...

เวียนเทียนวันวิสาขบูชา

สร้างใน 25 พฤษภาคม 2556. Posted in กิจกรรมทั่วไทย

    สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนภาคภูมิใจในการกลับมาเมืองไทยครั้งนี้ก็คือ การได้ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลก  ช่วงเช้าได้ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ฟังธรรมกัน ช่วงเย็นก็ได้ไปฟังเทศน์อีกรอบ ...

สรงน้ำพระ ที่ศิริราช

สร้างใน 10 เมษายน 2556. Posted in กิจกรรมทั่วไทย

... หรือเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลก็ตามที่ทำงานอยู่ที่แผนกโรคระบบทางเดินอาหารที่ให้ความสำคัญกับวันสำคัญทางประเพณี   และไม่ทิ้งพระพุทธศาสนา  ไม่ทิ้งวัฒนธรรมไทย      แล้วเราล่ะ เมื่อสงกรานต์มาถึง ...

Pin It