Articles Tagged ‘วันพระ’

ปฏิทินวันพระ 2557

ปฏิทินวันพระ 2557

     วันพระไม่ได้มีวันเดียวที่หลายคนมักพูดกัน และมักสื่อออกในทางไม่ดี  แต่วันพระไม่ได้มีวันเดียวในเว็บไซต์นี้  หมายถึงการทำความดีในวันพระ  โดยเฉพาะวันพระในปี พ.ศ. 2557 นี้มีหลายวันพระ  ฉะนั้น ใครที่คิดอยากจะทำบุญวันพระ ก็ควรรีบทำ  ถึงจะมีวันพระหลายวันก็ไม่ควรประมาณ ไม่ควรผัดวันพระกันพรุ่ง  มาดูว่าวันพระในปี 2557 มีวันไหนกันบ้าง

วันมาฆบูชา ปี 2561 ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม

วันมาฆบูชา

ความสำคัญของวันมาฆบูชา

เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "โอวาทปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรกและครั้งเดียว 

และในวันมาฆบูชานี้ได้เกิดเหตุอันน่าอัศจรรย์ใจขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ ได้แก่

Pin It