แบบปฏิทิน 2560

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in แจกปฏิทิน

– เป็นแบบปฏิทินปี 2560 หรือ Template Thai calander 2560/2017
– ต้องเปิดด้วยโปรแกรม microsoft office publisher
– สามารถปรับแต่งแก้ไขได้ตามต้องการ
– ใน .RAR มีทั้งหมด 14 ไฟล์
– สามารถประยุกต์แก้ไขใช้ได้กับปฏิทินทุก ๆ ปี
- จำทำโดย  Wat Buddhabharami Wöschenhof 11, 22045 Hamburg

แม่แบบปฏิทิน 2560 Template Thai calander 2017

Pin It