วันสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน กุมภาพันธ์ 2562 มีดังต่อไปนี้
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ : วันนักประดิษฐ์ /วันเกษตรแห่งชาติ
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ : วันทหารผ่านศึก
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ : วันอาสารักษาดินแดน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ : วันวาเลนไทน์
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ : วันทนายความ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ : วันศิลปินแห่งชาติ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ : วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ : วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันพระในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มี 4 วัน ได้แก่
1. วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 2
2. วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
3. วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมาฆบูชา
4. วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 3

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนกุมภาพันธ์ 2562

Pin It