วันสำคัญในเดือนมีนาคม 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน มีนาคม 2562 มีดังต่อไปนี้
วันที่ 5 มีนาคม : วันนักข่าว/วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ
วันที่ 5 มีนาคม : วันคณิตศาสตร์
วันที่ 8 มีนาคม : วันสตรีสากล
วันที่ 13 มีนาคม : วันช้างไทย
วันที่ 13 มีนาคม : วันไตโลก
วันที่ 14 มีนาคม : ไวท์เดย์
วันที่ 14 มีนาคม : วันพาย
วันที่ 20 มีนาคม : วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
วันที่ 21 มีนาคม : วันกวีนิพนธ์สากล
วันที่ 22 มีนาคม : วันอนุรักษ์น้ำโลก
วันที่ 27 มีนาคม : วันกองทัพอากาศ
วันที่ 22 มี.ค. – 25 เม.ย. : วันอีสเตอร์
วันที่ 31 มีนาคม 2558 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพระในเดือนมีนาคม 2562 มี 4 วัน ได้แก่
1. วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เป็นวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 3
2. วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
3. วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
4. วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 4

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนมีนาคม 2562

Pin It