วันสำคัญในเดือนเมษายน 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน เมษายน 2562 มีดังต่อไปนี้
วันที่ 1 เมษายน : วันออมสิน
วันที่ 1 เมษายน : วันข้าราชการพลเรือน
วันที่ 1 เมษายน : วันเลิกทาส
วันที่ 2 เมษายน : วันอนุรักษ์มรดกไทย
วันที่ 6 เมษายน : วันจักรี
วันที่ 7 เมษายน : วันอนามัยโลก
วันที่ 13 14 15 เมษายน : วันสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน : วันผู้สูงอายุ
วันที่ 13 เมษายน : วันประมงแห่งชาติ
วันที่ 14 เมษายน : วันครอบครัว
วันที่ 22 เมษายน : วันคุ้มครองโลก
วันที่ 24 เมษายน : วันเทศบาล
วันที่ 25 เมษายน วันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวร
วันที่ 30 เมษายน : วันคุ้มครองผู้บริโภค

วันพระในเดือนเมษายน 2562 มี 4 วัน ได้แก่
1. วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 4
2. วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5
3. วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5
4. วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 5

ปฏิทินวันพระ เดือนเมษายน 2562

Pin It