วันสำคัญในเดือนพฤษภาคม 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน พฤษภาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงานแห่งชาติ/วันกรรมกรสากล
วันที่ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล
วันที่ 8 พฤษภาคม : วันกาชาดสากล
วันที่ 9 พฤษภาคม : วันพืชมงคล
วันที่ 18 พฤษภาคม : ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันวิสาขบูชา/วันต้นไม้แห่งชาติ ในปี 2562
วันที่ 26 พฤษภาคม : แรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันอัฏฐมีบูชา ในปี 2562
วันที่ 31 พฤษภาคม : วันงดสูบบุหรี่โลก

วันพระในเดือนพฤษภาคม 2562 มี 4 วัน ได้แก่
1. วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 5
2. วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
3. วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันวิสาขบูชา ในปี 2562
4. วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันอัฏฐมีบูชา ในปี 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤษภาคม 2562

Pin It