วันสำคัญในเดือนมิถุนายน 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน มิถุนายน 2562 มีดังต่อไปนี้

วันที่ 5 มิถุนายน : วันสิ่งแวดล้อมโลก
วันที่ 8 มิถุนายน : วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก
วันที่ 9 มิถุนายน : วันอานันทมหิดล
วันที่ 24 มิถุนายน : วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
วันที่ 26 มิถุนายน : วันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน : วันต่อต้านยาเสพติด

วันพระในเดือนมิถุนายน 2562 มี 4 วัน ได้แก่
1. วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 6
2. วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
3. วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
4. วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 7

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนมิถุนายน 2562

Pin It