วันสำคัญในเดือนกรกฎาคม 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน กรกฎาคม 2562 มีดังต่อไปนี้
1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ / วันหยุดภาคครึ่งปี ธนาคาร
11 กรกฎาคม : วันประชากรโลก
16 กรกฎาคม : เป็นวันอาสาฬหบูชา
17 กรกฎาคม : เป็นวันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม : เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)
29 กรกฎาคม : วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพระในเดือนกรกฎาคม 2562 มี 5 วัน ได้แก่
1. วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 7
2. วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
3. วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันอาสาฬหบูชา
4. วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 8
5. วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 8

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนกรกฎาคม 2562

Pin It