วันสำคัญในเดือนสิงหาคม 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน สิงหาคม 2562 มีดังต่อไปนี้
วันที่ 4 สิงหาคม : วันสื่อสารแห่งชาติ
วันที่ 7 สิงหาคม : วันรพี
วันที่ 12 สิงหาคม : วันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม : วันฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 15 สิงหาคม : วันสารทจีน
วันที่ 16 สิงหาคม : วันสันติภาพไทย
วันที่ 18 สิงหาคม : วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันพระในเดือนสิงหาคม 2562 มี 4 วัน ได้แก่
1. วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
2. วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 เป็นวันสารทจีน ปี 2562
3. วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 9
4. วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เป็นวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 9


ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนสิงหาคม 2562

Pin It