วันสำคัญในเดือนกันยายน 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน กันยายน 2562 มีดังต่อไปนี้
วันที่ 1 กันยายน : วันสืบ นาคะเสถียร
วันที่ 6 กันยายน : วันทรงดนตรี
วันที่ 15 กันยายน : วันศิลป์ พีระศรี
วันที่ 16 กันยายน : วันโอโซนโลก
วันที่ 20 กันยายน : วันเยาวชนแห่งชาติ
วันที่ 20 กันยายน : วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
วันที่ 24 กันยายน : วันมหิดล
วันที่ 28 กันยายน 2562 : วันสารทไทย

วันพระในเดือนกันยายน 2562 มี 4 วัน ได้แก่
1. วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
2. วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
3. วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 10
4. วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันสารทไทย ปี 2562

 ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนกันยายน 2562

Pin It