วันสำคัญในเดือนตุลาคม 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน ตุลาคม 2562 มีดังต่อไปนี้
9 ตุลาคม – วันคล้ายวันสถาปนาการสื่อสารแห่งประเทศไทย, วันไปรษณีย์โลก
13 ตุลาคม - เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
13 ตุลาคม – วันตำรวจ
13 ตุลาคม - วันออกพรรษา ปี 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
14 ตุลาคม วันเทโวโรหณะ ปี 2562 แรม 1 ค่ำ เดือน 11
14 ตุลาคม – วันประชาธิปไตย
21 ตุลาคม – วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ, วันพยาบาลแห่งชาติ, วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ, วันรักต้นไม้แห่งชาติ
23 ตุลาคม – วันปิยมหาราช วันหยุดราชการ
31 ตุลาคม – วันออมแห่งชาติ
14 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2562 เทศกาลทอดกฐิน

วันพระในเดือนตุลาคม 2562 มี 4 วัน ได้แก่
1. วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
2. วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันปวารณาออกพรรษา
3. วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 11
4. วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เป็นวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 11

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2562

Pin It