วันสำคัญในเดือนพฤศจิกายน 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน พฤศจิกายน 2562 มีดังต่อไปนี้
9 พฤศจิกายน – วันคนพิการ (เสาร์ที่ 2 ของพฤศจิกายน)
11 พฤศจิกายน - วันลอยกระทง
14 พฤศจิกายน – วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
25 พฤศจิกายน – วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า, วันประถมศึกษาแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน – วันสาธารณสุข

วันพระในเดือนพฤศจิกายน 2562 มี 4 วัน ได้แก่
1. วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12
2. วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 วันลอยกระทง ปี 2562
3. วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 12
4. วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 12

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนพฤศจิกายน 2562

Pin It