วันสำคัญในเดือนธันวาคม 2562

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันสำคัญเดือนนี้

วันสำคัญต่าง ๆ และวันที่น่าสนใจในเดือน ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้
1 ธันวาคม – วันดำรงราชานุภาพ
4 ธันวาคม – วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม – วันพ่อแห่งชาติ ของไทย วันหยุดราชการ
8 ธันวาคม – วันนักศึกษาวิชาทหาร
10 ธันวาคม – วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการ
16 ธันวาคม – วันกีฬาแห่งชาติ
26 ธันวาคม – วันคุ้มครองสัตว์ป่า
28 ธันวาคม – วันที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
31 ธันวาคม – วันสิ้นปี วันหยุดราชการ

วันพระในเดือนธันวาคม 2562 มี 4 วัน ได้แก่
1. วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1
2. วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เป็นวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
3. วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 1
4. วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นวันพระแรม 14 ค่ำ เดือน 1

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2562

ปฏิทินวันพระ เดือนธันวาคม 2562

 

Pin It