ประกาศสงกรานต์ ปี 2561

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in ประกาศสงกรานต์

ประกาศสงกรานต์ ในปีพุทธศักราช 2561/จุลศักราช 1380

ประกาศสงกรานต์ ปี 2561
ปีจอ (ปีที่ 11 ของรอบปีนักษัตร มีสัญลักษณ์เป็นหมา)
สัมฤทธิศก (ปีจุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 0)
จันทรคติ (รูปแบบการใช้ปฏิทินรูปโดยใช้ดิถีของดวงจันทร์เพื่อบอกข้างขึ้นข้างแรมบอกเดือน) เป็น อธิกมาส (8 สองหน) ปกติวาร (ปีที่วันเป็นปกติ มีเดือนคู่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 15 วัน และมีเดือนคี่ ข้างขึ้น 15 วัน ข้างแรม 14 วัน)
สุริยคติ (ปฏิทินที่สอดคล้องกับฤดูกาลและเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์) เป็น ปกติสุรทิน (ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน)
วันมหาสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2561 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 1 นาที 48 วินาที
จันทรคติ ตรงกับ วันเสาร์ แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีจอ
นางสงกรานต์ ปีพุทธศักราช 2561 นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืน มาเหนือหลังมยุรา(นกยุง) เป็นพาหนะ

เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีพุทธศักราช 2561
พุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 600 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า

เกณฑ์ธาราธิคุณ ปีพุทธศักราช 2561 ชื่อ เตโช(ธาตุไฟ) น้ำน้อย อากาศยังร้อน
เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีพุทธศักราช 2561 ปีจอ นาคราชให้น้ำ 7 ตัว ทำนายว่า ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีจะมากแล ฯ

เกณฑ์ธัญญาหาร ปีพุทธศักราช 2561 ชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชนทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุข ฯ
วันเถลิงศก ปีพุทธศักราช 2561  ตรงกับ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน เวลา 12 นาฬิกา 59 นาที 24 วินาที
จันทรคติ ตรงกับ วันจันทร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีจอ

Pin It