วันหยุดราชการ 2563

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันหยุดราชการ

วันหยุดใคร ๆ ก็ชอบ จะหยุดสั้นหรือหยุดยาวก็ตาม มาดูว่าในปี 2563 นี้ มีวันหยุดวันไหนบ้าง  วันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร ปี 2563

วันหยุดราชการ เดือนมกราคม ปี 2563
หยุดในวันพุธที่ 1 เดือนมกราคม ปี 2563 เป็นวันขึ้นปีใหม่
 
วันหยุดราชการ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563
หยุดในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันมาฆบูชา
หยุดในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา
 
วันหยุดราชการ เดือนเมษายน ปี 2563
หยุดในวันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เป็นวันจักรี
หยุดในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นวันสงกรานต์
หยุดในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เป็นวันสงกรานต์
หยุดในวันพุธ 15 เมษายน 2563 เป็นวันสงกรานต์
 
วันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม ปี 2563
หยุดในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
หยุดในวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นวันฉัตรมงคลหยุดในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 เป็นวันวิสาขบูชา
หยุดในวันพืชมงคล (โปรดรอหมายกำหนดการ)
 
วันหยุดราชการ เดือนมิถุนายน ปี 2563
หยุดในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 
วันหยุดราชการ เดือนกรกฎาคม ปี 2563
หยุดในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นวันอาสาฬหบูชา
หยุดในวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเข้าพรรษา
หยุดในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
หยุดในวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)
หยุดในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
วันหยุดราชการ เดือนสิงหาคม ปี 2563
หยุดในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 
วันหยุดราชการ เดือนตุลาคม ปี 2563
หยุดในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หยุดในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นวันปิยมหาราช
 
วันหยุดราชการ เดือนธันวาคม ปี 2563
หยุดในหยุดในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
หยุดในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
หยุดในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นวันรัฐธรรมนูญ
หยุดในวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดสิ้นปี

Pin It