วันหยุดราชการ 2556

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันหยุดราชการ

วันอังคาร 1 มกราคม 2556 วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2556 วันมาฆบูชา
วันเสาร์ 6 เมษายน 2556 วันจักรี
วันจันทร์ 8 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันจักรี
วันเสาร์ 13 เมษายน 2556 วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2556 วันสงกรานต์
วันจันทร์ 15 เมษายน 2556 วันสงกรานต์
วันอังคาร 16 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2556 วันฉัตรมงคล 
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2556 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2556 วันพืชมงคล
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2556 วันอาสาฬหบูชา
วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2556 วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ
วันพุธ 23 ตุลาคม 2556 วันปิยมหาราช
วันพฤหัสบดี5 ธันวาคม 2556 วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคาร 10 ธันวาคม 2556 วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคาร 31 ธันวาคม 2556 วันสิ้นปี

Pin It