วันหยุดราชการปี 2559

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันหยุดราชการ

วันหยุด 2559 เดือนมกราคม   
วันศุกร์ที่ 1 มกราคม : วันขึ้นปีใหม่ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
วันหยุด 2559 เดือนกุมภาพันธ์   
วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ : วันมาฆบูชา (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
วันหยุด 2559 เดือนเมษายน
วันพุธที่ 6 เมษายน : วันจักรี (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันพุธที่ 13 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน : วันสงกรานต์ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
วันหยุด 2559 เดือนพฤษภาคม
วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม : วันแรงงาน (วันหยุดธนาคาร)
วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม : หยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันหยุดธนาคาร)
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม : วันฉัตรมงคล (วันหยุดธนาคาร และราชการ)
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม : วันหยุดพิเศษ
รอกำหนดจากสำนักพระราชวัง : วันพืชมงคล
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
วันหยุด 2559 เดือนกรกฎาคม
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม : วันหยุดครึ่งปีธนาคาร (วันหยุดธนาคาร)
วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม : วันหยุดพิเศษ
วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันพุธที่ 20 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันหยุด 2559 เดือนสิงหาคม
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม : วันแม่ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
วันหยุด 2559 เดือนตุลาคม
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม : วันปิยมหาราช (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม : หยุดชดเชยวันปิยมหาราช (วันหยุดธนาคารและราชการ)
 
วันหยุด 2559 เดือนธันวาคม
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม : วันพ่อ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม : วันรัฐธรรมนูญ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม : หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ (วันหยุดธนาคารและราชการ)
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม : วันสิ้นปี (วันหยุดธนาคารและราชการ)

Pin It