วันหยุดยาว 2561

เขียนโดย เวลาไทย. Posted in วันหยุดราชการ

เวลาประเทศไทย.com รวมวันหยุดยาวในแต่ละเดือน ในปี 2561  เพื่อว่าแต่ละท่าน แต่ละครอบครัวจะได้วางแผนไปเที่ยวที่ไหน ในแต่ละเดือน ในวันหยุดปี 2561 นี้

วันหยุดยาว 2561

รวมวันหยุดยาว รวมวันหยุดติดต่อกันแต่ละเดือน ในปี 2561
วันหยุดยาวเดือนมกราคม 2561
หยุดยาว หยุดติดกัน 4 วัน ในวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม 2561
- วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2560
- วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 วันสิ้นปี
- วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561 วันขึ้นปีใหม่
- วันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 วันหยุดชดเชยวันสิ้นปี

วันหยุดยาวเดือนเมษายน 2561
หยุดยาว หยุดติดกัน 3 วัน ในวันจักรี
- วันศุกร์ที่ 6 เมษายน 2561 วันจักรี
- วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
- วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561

หยุดยาว หยุดติดกัน 4 วัน (หรือ 5 วัน) ในวันสงกรานต์
- วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
- วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
- วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
- วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์
* บางสถานที่หยุดวันที่ 17 เมษายน ด้วย

วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2561 (เฉพาะราชการ)
หยุดยาว หยุดติดกัน 3 วัน ในวันพืชมงคล
- วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561
- วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561
- วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 วันพืชมงคล

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2561
หยุดยาว หยุดติดกัน 4 วัน ในวันเข้าพรรษา
- วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
- วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันเข้าพรรษา
- วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561
- วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันหยุดยาวเดือนสิงหาคม 2561
หยุดยาว ติดกัน 3 วัน ในวันแม่แห่งชาติ
- วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561
- วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่งชาติ
- วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2561
หยุดยาว หยุดติดกัน 3 วัน ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
- วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561
- วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2561
หยุดยาว หยุดติดกัน 3 วัน ในวันรัฐธรรมนูญ
- วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561
- วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561
- วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2561 วันรัฐธรรมนูญ

หยุดยาว หยุดติดกัน 4 วัน วันส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562
- วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2561
- วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561
- วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2561 วันสิ้นปี
- วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 วันขึ้นปีใหม่

Pin It