แจกฟรีแบบปฏิทินปี 2563 ดาวน์โหลดฟรี ปฏิทินปีใหม่ 2563 

คุณสมบัติของแม่แบบปฏิทินปี 2563

 

  • เป็นปฏิทินปีใหม่ที่ถูกจัดทำด้วยโปรแกรม microsoft word ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยโปรแกรม microsoft word
  • เป็นแบบปฏิทินปีใหม่ที่มีชื่อวัน วันที่ เดือน ปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • เป็นปฏิทินที่มีวันพระขึ้นทั้งข้างขึ้นและแรม
  • เป็นปฏิทินที่มีวันสำคัญของไทยและวันสำคัญของสหรัฐอเมริกา
  • แม่แบบปฏิทินนี้สามารถนำไปแก้ไขทำปฏิทินได้ทุกปี

 ดาวน์โหลดแบบปฏิทินปี 2563

พระเครื่อง