ประกาศสงกรานต์ ปี 2563
พุทธศักราชที่ 2563 จุลศักราชที่ 1382 รัตนโกสินทรศกที่ 239
ปีชวด โทศก
จันทรคติ เป็นปกติมาส อธิกวาร
สุริยคติ เป็นอธิกสุรทิน
วันมหาสงกรานต์ปี 2563  ตรงกับ วันจันทร์ที่ 13 เมษายน เวลา 21 นาฬิกา 27 นาที 0 วินาที
ทางจันทรคติ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๖ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
นางสงกรานต์ปีพุทธศักราช 2563 มีนามว่า นางโคราคะเทวี แต่งองค์ด้วยเครื่องทรงพาหุรัด ทัดดอกปีบ มีอาภรณ์แก้วมุกดาหาร มีน้ำมันเป็นภักษาหาร
หัตถ์ข้างขวาทรงขรรค์ หัตถ์ข้างซ้ายทรงไม้เท้า เสด็จบนหลังเสือไสยาสน์ลืมเนตร 
 
เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปี 2563
ศุกร์ เป็นอธิบดีฝน ให้ฝนตก 600 ห่า
ในเขาจักรวาล 240 ห่า ในป่าหิมพานต์ 180 ห่า ในมหาสมุทร 120 ห่า ในโลกมนุษย์ 60 ห่า
 
เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกในราศีมิถุน ชื่อวาโย (ธาตุลม) มีน้ำพอประมาณ แต่พายุจัด
 
เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปี 2563 นาคให้น้ำ 1 ตัว ทำนายว่า ฝนทราม (ฝนแล้ง)
 
เกณฑ์ธัญญาหารชื่อว่าปาปะ ข้าวกล้าในไร่นาเกษตร จะได้ 1 ส่วน แต่เสีย 10 ส่วน
ปวงประชาจะตกทุกข์ได้ยากลำบากขัดสน เพราะขาดแคลนอาหาร จะฉิบหายเป็นจำนวนมาก
วันเถลิงศก ปี 2563 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน เวลา 1 นาฬิกา 24 นาที 36 วินาที 
ทางจันทรคติตรงกับ วันพุธ แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า (๕) ปีชวด
ที่มา : myhora.com

พระเครื่อง