วันหยุดยาวปี 2563 วันหยุดต่อเนื่องปี 2563 มาดูว่าสงกรานต์ปี 2563 นี้ หยุดกี่วัน

หยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2563

หยุดยาววันมาฆบูชา ปี 2563 หยุด 3 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 วันมาฆบูชา
 2. วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563
 3. วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

หยุดยาวเดือนเมษายน 2563

หยุดยาววันจักรี ปี 2563 หยุด 3 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563
 2. วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
 3. วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 วันจักรี

หยุดยาววันสงกรานต์ ปี 2563 หยุด 5 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
 2. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563
 3. วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
 4. วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 วันสงกรานต์
 5. วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 วันสงกรานต์

หยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2563

หยุดยาววันแรงงานแห่งชาติ และหยุดยาววันฉัตรมงคล ปี 2563 หยุด 4 วัน

 1. วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 วันแรงงานแห่งชาติ
 2. วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563
 3. วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563
 4. วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 วันฉัตรมงคล

หยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2563

หยุดยาววันอาสาฬหบูชา ปี 2563 หยุด 4 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 วันอาสาฬหบูชา
 2. วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 วันเข้าพรรษา
 3. วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
 4. วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา (บางแห่ง)

หยุดยาวเดือนตุลาคม 2563

หยุดยาววันปิยมหาราช ปี 2563 หยุด 3 วัน

 1. วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช
 2. วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
 3. วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

หยุดยาวเดือนธันวาคม 2563

หยุดยาววันพ่อแห่งชาติ ปี 2563 หยุด 3 วัน

 1. วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ
 2. วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
 3. วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

หยุดยาววันสิ้นปี-วันขึ้นปีใหม่ ปี 2563-2564 หยุด 4 วัน

 1. วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นปี
 2. วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 วันขึ้นปีใหม่
 3. วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
 4. อาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

พระเครื่อง