ทุกปีต้องมีวันหยุด แล้วในปี 2566 นี้ มีวันไหนบ้างเป็นวันหยุดธนาคาร ในเดือนนั้น ๆ ในปี 2566 มีวันไหนบ้างเป็นวันหยุดราชการ มาดูวันหยุดราชการ และ วันหยุดธนาคาร ปี 2566

วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนมกราคม 2566
 
วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566 เป็นวันขึ้นปีใหม่
 
วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2566 เป็นวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
 
วันหยุด ราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนกุมภาพันธ์ 2566
 
เดือนกุมภาพันธ์ ปี2566 ไม่มีวันหยุดราชการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์
 
วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนมีนาคม 2566
 
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันมาฆบูชา
 
วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนเมษายน 2566
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2566 เป็นวันจักรี
 
วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน 2566 เป็นวันสงกรานต์
 
วันศุกร์ที่ 14 เมษายน 2566 เป็นวันสงกรานต์
 
วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2566 เป็นวันสงกรานต์
 
วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนพฤษภาคม 2566
 
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นวันแรงงานแห่งชาติ
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 เป็นวันฉัตรมงคล
 
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดราชการพิเศษ (อ่านเพิ่มเติม ครม.เคาะ วันหยุดราชการพิเศษ เดือนพฤษภาคม 2566 ได้หยุดยาว 4 วันติด)
 
วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนมิถุนายน 2566
 
วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นวันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
 
วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนกรกฎาคม 2566
 
วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 
วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนสิงหาคม 2566
 
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นวันอาสาฬหบูชา
 
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 เป็นวันเข้าพรรษา
 
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566 เป็นวันแม่แห่งชาติ
 
วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
 
วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนกันยายน 2566
 
ในเดือนกันยายน 2566 ไม่มีวันหยุดราชการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์
 
วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนตุลาคม 2566
 
วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2566 เป็นวันปิยมหาราช
 
วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนพฤศจิกายน 2566
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ไม่มีวันหยุดราชการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์
 
วันหยุดราชการและวันหยุดธนาคาร เดือนธันวาคม 2566
 
วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เป็นวันพ่อแห่งชาติ
 
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เป็นวันรัฐธรรมนูญ
 
วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566 เป็นวันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
 
วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นวันสิ้นปี พ.ศ.2566

พระเครื่อง