ประวัติศาสตร์ต้องจารึก หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2  2563/2020

หมุดคณะราษฎร หมุดที่ 2 หรือทราบกันโดยทั่วไปว่า หมุดคณะราษฎร 2563 เป็นหมุดทองเหลือง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11.6 นิ้ว ฝังอยู่บนพื้นปูนซีเมนต์ที่ท้องสนามหลวง ฝั่งถนนหน้าพระลาน ซึ่งมีข้อความว่า "ณ ที่นี้ 20 กันยายน 2563 SEP 20, 2020 เวลาย่ำรุ่ง ผองราษฎรได้แสดงเจตนารมณ์ ประเทศนี้เป็นของราษฎร ไม่ใช่สมบัติของกษัตริย์ตามที่เขาหลอกลวง" จัดทำขึ้นโดยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ในการชุมนุมประท้วง ในวันที่ 19 กันยา 2563 ทวงอำนาจคืนราษฎร พิธีฝังหมุดได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 โดยมีกลุ่มแกนนำผู้จัดกิจกรรมเป็นผู้ฝังหมุด

 

การฝังหมุดคณะราษฎร 2563

วันที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 23.19 น. อานนท์ นำภา ได้ขึ้นปราศรัยบนเวทีชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ ในประเด็นปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ และกล่าวว่าจะมีพิธีสำคัญของการชุมนุมในวันพรุ่งนี้เวลาย่ำรุ่ง ด้วยการฝังหมุดทองเหลืองที่จัดทำขึ้นใหม่ ซึ่งมีขนาด 11.6 นิ้วและใช้ชื่อว่า "หมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2" แต่ยังไม่ได้มีการระบุถึงสถานที่และจุดบริเวณที่จะทำการฝังหมุด
 

 

วันที่ 20 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 06.00 น. กลุ่มแกนนำผู้ชุมนุมทำการตั้งเตนท์หน้าเวทีการชุมนุมในสนามหลวง ฝั่งถนนหน้าพระลาน และได้เริ่มทำการเจาะพื้นปูนซีเมนต์เพื่อทำการฝังหมุดคณะราษฎรหมุดที่ 2 เวลา 06.39 น. กลุ่มแกนนำพร้อมด้วยผู้ชุมนุม ได้ร่วมกันทำพิธีฝังหมุดคณะราษฎร หมุดที่ 2 ลงในพื้นกลางสนามหลวง โดยมีการทำพิธีทางศาสนา เชิญดวงวิญญาณของคณะราษฎร และบุคคลสำคัญทางการเมืองที่เสียชีวิตไปแล้วในอดีตมาร่วมเป็นพยานในพิธี พร้อมสาปแช่งถึงผู้ที่จะรื้อถอนหมุดนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งในและนอกเครื่องแบบคอยสังเกตการณ์อยู่
 
 

พระเครื่อง