งานนมัสการองค์พระธาตุพนม
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2564
เริ่มงาน วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 
หมดงาน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์
ปิดงาน วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 
------------------------------------------------------------
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2565
เริ่มงาน วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 
หมดงาน วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 
ปิดงาน วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 
------------------------------------------------------------
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2566
เริ่มงาน วันเสาร์ที่ 28 มกราคม
หมดงาน วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์
ปิดงาน วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์
---------------------------------------------
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2567
เริ่มงาน วันศุกร์ที่16 กุมภาพันธ์
หมดงาน วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์
ปิดงาน วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์
---------------------------------------------
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2568
เริ่มงาน วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์
หมดงาน วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์
ปิดงาน วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์
---------------------------------------------
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2569
เริ่มงาน วันจันทร์ที่ 26 มกราคม
หมดงาน วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์
ปิดงาน วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์
---------------------------------------------
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2570
เริ่มงาน วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์
หมดงาน วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์
ปิดงาน วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์
------------------------------------------------
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2571
เริ่มงาน วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์
หมดงาน วันพฤหัสบดีที่10 กุมภาพันธ์
ปิดงานวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์
--------------------------------------------------
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2572
เริ่มงาน วันจันทร์ที่ 22 มกราคม
หมดงาน จันทร์ที่ 29 มกราคม
หมดงาน วันอังคารที่ 30 มกราคม
-----------------------------------------------
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2573
เริ่มงาน วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์
หมดงาน วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์
ปิดงาน วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์
-------------------------------------------------
กำหนดการ งานนมัสการพระธาตุพนมประจำปี 2574
เริ่มงาน วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม
หมดงาน วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์
ปิดงาน วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์
 

พระเครื่อง