ระบบปฏิทินสากลเป็นแบบสุริยคติ      นับการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ มีการกำหนด 1 ปี ใช้เวลาประมาณ 365. 25 วัน จึงได้มีการแบ่งปีออกเป็น ปีอธิกสุรทินมี 366 วัน และ ปีปกติมี 365 วัน โดยทุก 4 ปีจะมีปีอธิกสุรทิน 1 ครั้งโดยประมาณ  ก็ปีคือที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วันนั่นเอง  เรียกว่าปีที่มีอธิกสุรทิน

ปฏิทินสุริยคติ (solar calendar) คือ ปฏิทินที่สอดคล้องกับฤดูกาลและเดคลิเนชันของดวงอาทิตย์ ความยาวนานของปีโดยเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกับปีฤดูกาล
ปฏิทินสุริยคติ ได้แก่
-ปฏิทินเกรกอเรียน
-ปฏิทินจูเลียน
-ปฏิทินคอปต์(ไอยคุปต์)
-ปฏิทินญะลาลีย์อิหร่าน
-ปฏิทินสุริยคติไทย
-ปฏิทินเหล่านี้มี 365 วัน ในหนึ่งปี และเพิ่มวันหนึ่งวันในปีอธิกสุรทิน
-ปฏิทินสุริยคติที่แสดงดิถีจันทร์ด้วย เรียกว่า ปฏิทินสุริยจันทรคติ ได้แก่
-ปฏิทินฮิบรู
-ปฏิทินจีน
-ปฏิทินจันทรคติไทย
-นอกเหนือจากนี้ ยังมีปฏิทินที่ไม่ใช่ปฏิทินสุริยคติ เช่น ปฏิทินฮิจญ์เราะหฺ อันเป็น ปฏิทินจันทรคติของศาสนาอิสลาม, ปฏิทินที่สอดคล้องกับคาบซินอดิกของดาวศุกร์ และปฏิทินที่สอดคล้องกับการขึ้นของดาวฤกษ์ในท้องฟ้า

 

พระเครื่อง